prečo sa súdime?

Ponúkam - 12.november 2015
riešte svoje spory mimosúdne vo veciach • rodinnoprávnej (rodinné a partnerské spory, úprava rodičovských práv a povinností, styk s deťmi po rozvode, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov atď.), • občianskoprávnej (susedské spory, spory zo zmlúv, spory vyplývajúce z nevrátenia instiny, spotrebiteľské spory, atď.), • obchodnozáväzkovej (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, spoluvlastnícke vzťahy, firemné a vnútrofiremné vzťahy), • pracovnoprávnej (spory z pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy, cestovných náhrad, pracovný úraz atď.), • verejnej a štátnej správy (problémy medzi organizáciami, samosprávou).
http://www.mediator-body.sk

Viac informácií na http://www.mediator-body.sk

Meno: Peter
Telefón: 0911169534
Lokalita: Košice
Cena: Dohodou


Odpovedať na inzerát

Text odpovede Zadajte Váš email: Koľko je 1 + 1? (zadajte číslo)web&design by Michal Šimonfy