Bitové roviny - MATLAB - čierobiela pale

Predaj - 20.júl 2018
Ponúkam vyhotovený script z prostredia MATLAB, ktorý rieši pozmenenie obrázka čiernobielej palety s pomocou bitových rovín a demonštrácie vplyvu zmeny jednotlivých bitov pixelov.


Funkčnosť scriptu:

Systém si načíta 3 čiernobielé obrázky, s ktorými budeme pracovať
Systém si vygeneruje náhodnú postupnosť bitov, s ktorými budeme stĺpce každého obrázku násobiť
Systém si každý pixel vyjadrí cez dátový typ unsigned int na ôsmich bitoch [0-255]
Systém generuje 8 pozmenených obrázkov, pričom sa vždy mení jeden stĺpec - daný bit rozsahu 0-255 s váhou (1, 2, 4 ,8,16,32,64,128)
Systém vykreslí každý pozmenený obrázok podľa bitov LSB (less significant bit) - MSB (most significant bit), celkovo 8.
Týchto 8 pozmenených obrázkov spojí do jedného - finálneho, na ktorom sa pozmenené bitové úrovne prejavia najviac
Všetky prechody, pôvodný a finálny obrázok systém následne vykreslí do okna, kde si je možné rozdiely celkom zreteľne pozrieť.
Cena je za celý script vrátane krátkej dokumentácie.

Dokumentácia obsahuje podrobnejší súpis dátových typov a odôvodnenie ich použitia, logika systému, funkcie, atď..


Script je náročnejší na výpočtový výkon, 3 obrázky, ktoré sú k scriptu dodané požadujú priemerne 3-5 minút v závislosti od procesora na celkové dokončenie úlohy a vykreslenie finálneho figuru - okna so všetkými obrázkami, kde je možné prezerať degradáciu obrazu pozmenenými bitovými rovinami.


Script bol testovaný pod Matlabom 2015b.

Viac informácií na https://arduino.php5.sk/bitove-roviny.php

Meno: Martink
Lokalita: Poprad
Cena: Dohodou


Odpovedať na inzerát

Text odpovede Zadajte Váš email: Koľko je 1 + 1? (zadajte číslo)web&design by Michal Šimonfy