Vykurovanie cez internet s mikrokontrolé

Predaj - 22.november 2018
Ponúkam naprogramovaný systém pre ovládanie kúrenia cez mikrokontroléry rôzneho typu. Je možné využiť:

Arduino Uno a Ethernet shield W5100
ESP8266 (NodeMCU)
ESP32
Webové rozhranie je plne kompatibilné so všetkými spomenutými doskami. Systém umožňuje zaznamenať až 6 teplôt so senzormi DS18B20 Dallas na OneWire zbernici.
Systém umožňuje riadiť:
Kúrenie - kotol s voliteľnou hysterézou s voliteľným senzorom, voliteľnou referenčnou teplotou
Obehové čerpadlo - voliteľná referenčná teplota, voliteľný senzor, spína ak je teplota pod nastavenú - bez hysterézy
Oba výstupné prvky podporujú 2 režimy:
Automatický - pracuje sám autonómne, s hysterézou (kotol), s referenčnými teplotami, zvolenými senzormi
Manuálny - manuálne ZAP/VYP - natvrdo na dobu neurčitú
Webové rozhranie umožňuje celý systém spravovať a ovládať, vhodné aj pre laikov.

Arduino podporuje HTTP spojenie, NodeMCU a ESP32 HTTPS spojenie, ESP32 je možné pripojiť aj na podnikovú wifi sieť.

Systém ďalej umožňuje:

Prezeranie real-time dát o teplotách
Meniť názvy teplomerov, napr podľa miestností
Riadiť kúrenie, obehové čerpadlo
Prezerať grafy za 24 hodín pre výstupy a teploty s minútovou a 4 minútovou reprezentáciou
Vzdialený reštart dosky
Login systém
Log prihlásení so záznamom IP adresy (IPv4 aj IPv6)
Zmena loginu
Zdrojový kód pre mikrokontróler priamo na webe
Systém používa PHP, Ajax-ové volania, MySQL databázu, Bootstrapovú šablónu.

Viac informácií na https://arduino.php5.sk

Meno: Martink
Lokalita: Poprad
Cena: Dohodou


Odpovedať na inzerát

Text odpovede Zadajte Váš email: Koľko je 1 + 1? (zadajte číslo)web&design by Michal Šimonfy